GİZLİLİK POLİTİKASI

Bay-Bars Bayrak www.baybarsbayrak.com.tr sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup,kısaca 'Gizli Bilgiler' olarak anılacaktır.

Bay-Bars Bayrak işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.Bay-Bars Bayrak, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir

Bay-Bars Bayrak kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İsim tescil 'in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.baybarsbayrak.com.tr sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Bay-Bars Bayrak herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Bay-Bars Bayrak kullanıcılara ve kullanıcıların sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie)kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Bay-Bars Bayrak, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman sitesinde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir.Bay-Bars Bayrak değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri,www.baybarsbayrak.com.tr sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.